مرجع خبری رئال مادرید : امسال زیدان به ندرت از سیستم چرخشی استفاده کرده و فقط وقتی که نیاز بوده این کار را کرده است. مربی فرانسوی در دوران حضورش به عنوان مربی رئال به عنوان کاراکتری متفاوت شناخته می شد. او دوست داشت که از همه قطعات استفاده کند و باعث شود تا همه موثر و مهم باشند. او چیزی را در مسیر گم کرده است. بازیکنانی نظیر ایسکو، مارسلو، ماریانو، میلیتائو، اودریوزولا، وینیسیوس، والورده و اودگارد از ترکیب ها تقریبا محو شده اند. اگر مربی از بازیکنانی با این همه ارزش و کیفیت راضی نیست به این دلیل است که توقعش از همه آنها بیشتر است.

مشخص است که زیدان با شرایط سختی مواجه است : بازیکنان وقتی بازی نکنند، نمی توانند خودشان را از دست بدهند و از ریتم بازی دور می شوند و هر لحظه کار برایشان مشکل تر می شود. به همین خاطر بهترین مسیر این است که از دقایق خود به بهترین شکل استافده کنند. من همیشه به احیای بازیکنان با استعداد امید دارم. فقط باید به آنها بیشترین فشار ممکن را بیاوری و منتظر باشی که باد در جهت موافق حرکت کند.

آلوارو بنیتو ویار