مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که یوفا و لالیگا تصمیم گرفته اند که هواداران از سپتامبر (اواسط شهریور) به ورزشگاه ها برگردند.

پیش بینی می شود که تا آن زمان بخش قابل توجهی از واکسیناسیون در کشورهای مختلف انجام شود و بدین ترتیب هواداران بعد از یک سا لو نیم رنگ استادیوم ها را ببینند. در حال حاضر برنامه رئال مادرید این است که بازسازی برنابئو را تا شهریورماه سال آینده به شکلی برساند که امکان خروج و ورود هواداران به ورزشگاه وجود داشته باشد.