مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد هافبک نروژی آرسنال در مورد پیوستنش به رئال در تابستان 2016 صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” پیوستن به رئال در آن زمان حقیقتا جنون آمیز بود. آن را درک نمی کردم چون هنوز خیلی جوان بودم.وقتی رئال مادرید پبه دنبالت است همیشه توقعات زیادی ایجاد می شود. توقعات من از خودم همیشه بالا بوده است. خیلی سخت است که خودم را راضی کنم. آرسنال؟ در حال حاضر باشگاه در پروسه ایست تا شرایط را کمی تغییر بدهد. مطمئنم که باشگاه خیلی زود به اوج خواهد رسید.”