مرجع خبری رئال مادرید : آداما ترائوره مهاجم ولورهمپتون می خواهد از این تیم جدا شود و در ادامه مسیر فوتبالش راهی تیمی دیگر شود.

ترائوره که به خاطر قدرت بدنی فوق العاده و سرعتش شناخته می شود می خواهد گامی به سمت جلو بردارد که رئال مادرید می تواند یکی از گزینه هایش باشد و وکلایش او را با 50 میلیون یورو به رئال مادرید پیشنهاد داده اند که البته فعلا پاسخی از جانب رئال نگرفته اند.