لالیگا در بازی

دربی یا اتلتیکو را می تازاند یا رئال مادرید را به جنگ در راه لالیگا احیا می کند

سیمئونه و زیدان سعی کردند فشار را از روی دوش بازی بردارند:”هنوز خیلی مانده”

بنزما با فقط دو تمرین به بازی رسید