مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید تصویری از خودش در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت:” تمرین تمام شد، روز دربی.”