مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید پس از استراحتی یک روزه در حالی پیگیری شد که سه نفر جدید برگشتند. در حقیقت هازارد آن طور که در تصاویر مشخص است در کنار چوست اختصاصی تمرین کرده است. واران به نظر می رسد که امروز با تیم تمرین نکرده تا انتقالش به یونایتد را نهایی کند، مندی، کارواخال و ماریانو نیز به سالن بدنسازی رفتند. فدریکو والورده نیز با تیم تمرین کرده است.