مرجع خبری رئال مادرید : اخیرا تصویری از تمرینات رئال مادرید منتشر شده است که مارتین اودگارد پس از گلزنی زیاد خوشحال نیست.

طبیعتا نیازی نیست که بازیکنان از گلزنی در تمرین ذوق کنند و جشن بگیرند چرا که گلشان جایی ثبت نمی شود اما در این ویدیو اکثر نفراتی که گل می زنند حس خوبی دارند. در حقیقت زبان بدن بازیکنان در تمرینات حس و حالشان را به خوبی نشان می دهد و از رفتار اودگارد به نظر می رسد که خوشحال نیست و همین مسئله باعث شده تا شایعات در مورد رفتنش قوت بگیرد.