یک اسطوره

مایالن مدال نقره باشکوه را در سن 38 سالگی کسب کرد

یک امتیاز طلایی است/ آسنسیو فیکس خواهد شد

واران به یونایتد پیوست

رئال مادرید و باشگاه انگلیسی انتقال را نهایی کردند

قرارداد پنج ساله بست و 50 میلیون یورو به رئال مادرید رساند