مرجع خبری رئال مادرید : پس از دو سال ناامیدی کامل، ادن هازارد پیش فصل را با توقعات بالایی و تردیدهای پرشماری در مورد شخصیتش آغاز کرده است. می گویند که نسبت به تابستان های قبلی امادگی بهتری دارد و این در چهره اش هم مشخص است و مصدومیتش در یورو در تیم ملی بلژیک را کاملا فراموش کرده است اما کلید اصلی در ذهنش است و این که بتواند از نظر روحی مصدویمت شدیدش را فراموش کند. او درمان های مختلفی داشت و پلاک در پایش کار گذاشت و همین باعث شد تا همیشه مشکوک و نامطمئن باشد طوری که انگار اعتماد به پای راستش را از دست داده و می ترسد که بازی کند. حقیقت این است که مصدومیت شدیدی هم داشته و همین باعث شده تا قابلیتش برای شگفت زده کردن حریفان را از دست بدهد.

برخی اما معتقدند که اگر هازارد درون زمین بیشتر تلاش کند و بیشتر تحرک داشته باشد می تواند عضلاتش را ورزش بدهد و آماده تر شود. هازارد برای این که به همان بازیکن متفاوتی تبدیل شود که به رئال مادرید ملحق شده  باید پرتحرک تر باشد و در حرکات تن به تن موثر باشد. اگر نتواند این گونه باشد به یک بازیکن عادی تبدیل می شود و دوران حضورش در سطح اول فوتبال به اتمام می رسد.

خسوس گایگو