مرجع خبری رئال مادرید : با جدایی واران حالا 27 بازیکن در لیست رئال مادرید هستند. اگر در نظر بگیریم که کوبو با توجه به پر بودن سهمیه غیراروپایی ها جایی در تیم ندارد، از میان 26 بازیکن باقی مانده یکی باید برود.

در حال حاضر حرف و حدیث در مورد جدایی اودگارد به خواست خودش یا رفتن یوویچ خیلی زیاد است و از سویی اودریوزولا هم هر چند که به ماندن اصرار دارد اما حضورش در تیم به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد. در مورد جدایی وایخو نیز زمزمه هایی وجود دارد.

در حال حاضر شماره های بازیکنان رئال در فصل بعد هم به این تغییرات بستگی دارد. گفته می شود که کاسمیرو شماره 5 واران را برمی دارد تا شماره ای کلاسیک تر را به عنوان یک هافبک دفاعی تخریبی داشته باشد. گرت بیل در حالی برمی گردد که شماره اش به آسنسیو رسیده و خیلی بعید است که مارکو بخواهد این شماره را بپوشد. در حال حاضر شماره های 14 و 16 خالی است که این دو شماره می تواند بین سبایوس و بیل تقسیم شود. از سویی وایخو نیز اگر قصد بازگشت را داشته باشد باید منتظر مشخص شدن شرایط بقیه بازیکنان باشد چرا که فعلا شماره ای برایش خالی نیست در حالی که اگر برود، گیلا و چوست به عنوان محصولات آکادمی در لیست ثبت می شوند و می توانند شماره های 26 تا 40 را بپوشند.

بر اساس قوانین لالیگا همه 25 بازیکن تیم بزرگسالان باید شماره های 1 تا 25 را بپوشند.