مرجع خبری رئال مادرید : لوئیز فیگو اصلی ترین رقیب بلاتر برای انتخابات ریاست فیفا که اواسط  خردادر در زوریخ برگزار می شود خواهد بود.

انجمن  پیشکسوت های رئال مادرید آخرین گروهی هستند که در طی پیغامی از فیگو حمایت کردند :” انجمن پیشکسوتان رئال مادردی حمایت خود را در انتخابات آتی ریاست فیفا از فیگو ابراز می دارد. هر چه نیاز داشته باشی در خدمتت خواهیم بود.”

فیگو نیز پاسخ این پیغام را داد :” افتخار بزرگی است که انجمن پیشکسوتان رئال مادرید از من حمایت کند. از همگی ، به خصوص ایگناسیو زوکو ، مدیر این انجمن متشکرم.”