مرجع خبری رئال مادرید : خاویر هرناندز ملقب به چیچاریتو مهمترین گل عمرش را زد تا پس از هفت بازی طلسم اتلتیکو شکسته شود.

رئال مادریدی که چهار یار کلیدی خود را نداشت به لطف تاکتیک استادانه آنچلوتی و استفاده از راموس در میانه زمین طلسم چولو و یارانش را شکست تا  مشخص شود که اتلتیکو هر چقدر هم در رقابت های داخلی مقابل رئال مقاومت کند در اروپا این رئال است که بر پایتخت فرمانروایی می کند.

چیچاریتو بالاخره طلسم گل نزدن به اتلتیکو را شکست تا سیمئونه درمقالبل کارلتوی کبیر زانو بزند و خاطره شب دسیما تکرار شود. اوبلاک در این بازی ۹۰ دقیقه مقابل رئال ایستادگی کرد اما رئال به نیمه نهایی رسید.