آندرس آولینو زاپیکو خونکرا ملقب به ” پینون” متولد 23 آوریل 1946 در دوران فوتبالش سنگربان سه باشگاه لانخرئو و رئال مادرید و ساراگوسا بود.

خونکرا فتبالش را در تیم زادگاهش لانخرئو آغاز کرد و در سال 1966 به رئال مادرید ملحق شد که تا فصل 75-1974 در این باشگاه ماند. وی در فصل دوم حضورش در رئال بالاتر از بتانکور در ترکیب اصلی رئال قرار گرفت و جایزه زامورای فصل 68-1967 را با دریافت 19 گل در 22 بازی از آن خود کرد.

وی پس از 9 سال در سال 1975 به ساراگوسا ملحق شد که دو سال بعد در همین تیم بازنشسته شد. این دروازه بان پنج لالیگا و سه کوپا دل ری در رئال فتح کرد.