مرجع خبری رئال مادرید : فرشته کریمی، بهترین بازیکن زن آسیا امروز در جشن بزرگداست کاسیاس شرکت و دقایقی برای هواداران رئال صحبت کرد.

MKA_4368

MKA_4305

MKA_4293

MKA_4281