مرجع خبری رئال مادرید : علیرضا دهقانی‌ ، گزارشگر تلویزیونی در نقل قولی جالب در حضورش در مراسم سالانه مرجع خبری رئال مادرید دلیل یکی از  کلمات جنجالی در یکی از گزارش هایش توضیح داد.

دهقانی در یکی از گزارش هایش،، خطا کردن رونالدو را هم جذاب دانسته بود، جمله ای که با واکنش های زیادی همراه شده بود. دهقانی در مورد آن گزارش توضیح داد که علت آن که در آن شب برای رونالدو سنگ تمام گذاشته این بوده که یک دختربچه معلول از او خواسته که از رونالدو تعریف کند.

دهقانی گفت که قبول دارد که حرکتش غیرحرفه ای بوده اما آن کار را دلی انجام داده و از این بابت پشیمان نیست.