مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید امروز 22 اسفند آخرین تمرینات خود را پیش از بازی فرداشب خود با لاس پالماس انجام داد.