مرجع خبری رئال مادرید

ثانیه به ثانیه با اخبار رئال مادرید

  • بازی بعدی
  • رئال مادرید – آرسنال
  • فدکس فیلد (واشنگتن)
  • چهارشنبه دوم مرداد
  • 3:30
  • بازی قبلی
  • رئال مادرید1- بایرن مونیخ3
  • ورزشگاه NRG هیوستون
  • یکشنبه 30 تیر
  • 4:30