مرجع خبری رئال مادرید :تیم جوانان رئال با مربیگری رامیس توانست که 4-2 به بارسلونا غلبه کند و خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی مطرح کند .

آخرین باری که تیم جوانان رئال قهرمان جام قهرمانان شد در دوره توریل و با بازیکنانی مثل کارواخال و موراتا بود .