مرجع خبری رئال مادرید : کیکه ستین ، سرمربی لاس پالماس پیش از بازی تیمش مقابل رئال مادرید از مودریچ تمجید کرده بود و در خلال بازی هم به تحسین از وی پرداخت.

ستین در بازی رئال و لاس پالماس شخصا مودریچ را بغل کرد و در گوش او گفت :” لوکا یک پدیده هستی. از دیدن بازیت لذت می برم.”