مرجع خبری رئال مادرید : داور ضد رئالی یعنی اوندیانو ماینکو بازی حساس یکشنبه آینده میان این تیم و سویا را سوت خواهد زد.

خوزه لوئیز گونزالس گونزالس هم داور لاس پالماس و بارسا خواهد بود.