مرجع خبری رئال مادرید : خوزه آئورلیو سوارز دروازه بان سابق بارسای بی راهی کاستیا خواهد شد.

دروازه بان 21 ساله امسال به کاستیا ملحق خواهد شد و می تواند به آکادمی رئال بیاید.