مرجع خبری رئال مادرید: تمایل پاریسن ژرمن به نیمار و خرید موراتا توسط چلسی شاید راهگشای پیوستن امباپه به رئال باشد.

اگر نیمار به پی اس جی برود تیم فرانسوی از خرید امباپه دست می کشد و راه رئال برای خرید این مهاجم باز خواهد داشت.

رئال در حال حاضر فقط بنزما و مایورال را در پست مهاجم نوک در اختیار دارد.