مرجع خبری رئال مادرید : قرعه کشی بازیهای لیگ های دسته اول و دوم اسپانیا در روز شنبه مشخص می شود اما برنامه بازیهای لیگ دسته سه هنوز مشخص نیست.

دستگیری ویار باعث شد که برنامه بازیهای لیگ های دسته سه به پائین تر هنوز مشخص نباشد. کاستیا فصل اینده در گروه اول لیگ دسته سه حضور خواهد داشت.