مرجع خبری رئال مادرید : کاسمیرو هافبک برزیلی رئال در مورد نیمار گفت :”چرا نتواند در رئال بازی کند؟ همه ما از او استقبال خواهیم کرد. او می داند که چه کار می کند اما چرا در رئال بازی نکند؟ از او استقابل خواهیم کرد.”

وی افزود:”با نیمار صحبت نکردم. بحث در مورد او زیاد است. بازین بزرگی است و مورد تحسین من است. می داند که چه کار می کند و  مشاوران خبوی دارد. پدرش شخصیت فوق العاده ایست و می داند که چه کار می کند.اگر نیمار از بارسا برود برایش آرزوی موفقیت می کنم. اگر بماند هم آرزوی موفقیت می کنم. نیمار بازیکن خیلی مهمی در تیم ملی است چرا که همیشه فوتبال خوبی ارائه می دهد.”