مرجع خبری رئال مادرید : احتمال دارد که دی ماریا یکی از جانشین های نیمار در بارسا در صورت پیوستن این بازیکن به پی اس جی باشد.

نیمار مذاکراتی جدی با پی اس جی داشته و احتمال دارد دی ماریا هم وارد معامله شود تا دل بارسا نرم شود.