مرجع خبری رئال مادرید : پائولو مدینا، بازیکن مکزیکی پس از هفت سال از آکادمی رئال جدا شد.

این بازیکن که یکی از عوامل محرومیت رئال از خرید بازیکن در زمستان گذشته بود، فصل گذشته را مصدوم بود و در نهایت از تیم جوانان رئال جدا شد.