مرجع خبری رئال مادرید : خاوی پوادو از آکادمی اسپانیول به رئال مادرید پیوست و به این تیم ملحق شد.

این بازیکن که با نظر کیکه سانچز فلورس به رئال مادرید ملحق شده است به صورت قرضی با بند خرید در این تیم توپ می زند.