مرجع خبری رئال مادرید: زیدان همه بازیکنانش را در لیست اردوی پیش فصل قرار می دهد.

در حقیقت حتی بیل و کیلور ناواس که مازاد هستند هم حتی اگر تا زمان شروع پیش فصل در تیم باشند، از لیست خط نمی خورند و با تیم به کانادا می روند.