بنزما به زیدان تسکین داد

سه گل بازیکن فرانسوی زمینه ساز اولین برد پیش فصل شد

باشگاه ها علیه فدراسیون فوتبال

همه باشگاه ها به جز رئال مادرید، ممنوعیت برگزاری بازیها در روزهای جمعه و دوشنبه را تهاجم فدراسیون می دانند