مرجع خبری رئال مادرید : نشریه اکیپ در شماره روز سه شنبه خود به تلاش های رئال مادرید برای جذب کاماوینگا پدیده  17 ساله رنس اشاره کرده است.

گفته می شود که قیمت این بازیکن چیزی در حدود 100 میلیون یورو خواهد بود. بازیکن آنگولایی – فرانسوی عملکرد بی نظیری در رن داشته است و رئال مادرید چند وقتی است که شرایط او را دنبال یم کند.