مرجع خبری رئال مادرید :عکسی از اتفاق جالبی که اول جشن رخ داد (در واقع اولین لحظات ورود دکتر صدر به تالار) و برای همه افرادی که  حاضر بودن جالب بود!

بوجد آمدن دکتر صدر از تعداد هواداران و شور و حال عاشقان قوی سپید در سالن
در واقع اولین کاری که ایشان انجام دادند این بود که موبایل خود را برای گرفتن عکس از هواداران بیرون آوردن!مجری شوخ برنامه هم که ماراتن تکه پرانی هایش با جاودانی بسیار دیدنی و شنیدنی بود خطاب به این کار دکتر صدر گفت : “آقای دکتر صدر دارین عکس میگیرین که با هوادارای رئال برای بقیه پز بدین و بگین من تو این جمع بودم؟؟؟”