انگار همین دیروز بود. در روز نهم شهریور 88، مرجع خبری رئال افتتاح شد تا ناموس رئالی ها باشد و حیثیت رئالی ها دفاع کند. قضاوت در این مورد که تا چه حد به خواسته مان رسیدیم به عهده ما نیست اما وجدانمان راحت است که هر چه در بنیه داشتیم را گذاشتیم تا دل هواداران را شاد کنیم.

مسلما پنج سالگی مرجع شادترین سالمان بود. دسیمایی که سالها برایش حسرت خوردیم و اشک ریختیم را بالاخره با تحقیر ژرمن ها به چنگش آوردیم. آن قدر لذتبخش و شیرین بود که گمان می کنیم ارزش این همه انتظار را داشت.

از نظر خودمان هنوز راه زیادی در پیش است. تازه پنج ساله شده ایم، تازه از مهدکودک فارغ التحصیل شده ایم، باید دوره آمادگی را پشت سر بگذاریم و بعد از آن تازه راهی مدرسه می شویم تا خواندن و نوشتن را یاد بگیریم!

خودمان می دانیم که هنوز چیزهای زیادی هست که یاد نگرفته ایم، اشکالات زیادی داریم و می توانیم بهتر از ین باشیم اما … می دانیم که شما همراهان و عزیزان همیشگی مثل همیشه در کنار ما خواهید بود. پس تلاش می کنیم که درسهایمان را به خوبی یاد بگیریم تا در امتحان عشق به شما نمره مردودی نگیریم.

با آرزوی موفقیت و سلامتی روز افزون برای همه دوستداران رئال

شهریور 93- مدیریت مرجع خبری رئال مادرید