مرجع خبری رئال مادرید : زیدان می خواهد که تلاش برای کامبک زدن مقابل منچسترسیتی یک تلاش آرام باشد. در حقیقت او با آرامش و دار و دسته خودش به این بازی می رود. او گروه مورد اعتمادش را به منچستر برد که خبری از بیل و خامس که خودشان نخواستند بازی کنند، نیست.

در حقیقت زیزو می خواهد که همه چیز آرام پیش برود و به همین خاطر بازیکنان مورد اعتمادش را برده است. خامس و گرت بیل که از کشتی تیم زیدان پیاده شده اند، در این سفر نیستند. هر دو بازیکن هفته هاست که بازی نمی کنند و بدیهتا قرار هم نبود که نقشی مقابل سیتی داشته باشند.

در نقطه مقابل سرجیو راموس با وجود محرومیت در کنار تیم است تا روحیه بدهد. مشخص نیست که زیدان دار و دسته مورد علاقه اش را به منچستر برده چرا که حس می کند که با جو آرام شانس پیروزی و موفقیت خیلی بیشتر است.