مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که صحبت های قاطعانه زیدان در این باره که ادن هازارد ستاره بلژیکی کاملا آماده است، بحث پیوستنش به رئال مادرید را کلا تمام کرد.

در حقیقت زیدان با قطعیت گفت که هازارد آماده است و به هیچ وجه مصدومیت ندارد. این نکته باعث می شود تا هواداران خیالشان در مورد او با وجود حرف و حدیث های روزهای اخیر راحت باشد. هازارد در آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی سیتی هم بدون مشکل حضور داشت.