مرجع خبری رئال مادرید : بازی فیفا برای نسخه سال 2019 خود تصمیم گرفت که کریستیانو رونالدو را روی کاور خود ببرد.

در زمانی که این تصمیم گرفته شد، کریستیانو بازیکن رئال مادرید بود و هنوز به یووه نرفته بود. بدین ترتیب عکاس این شرکت، از رونالدو با پیراهن رئال در فصل 19-2018 عکس گرفت. وقتی کریس راهی یووه شد این شرکت مجبور شد تا با فتوشاپ پیراهن یووه را بر تنش کند. این تصاویر حالا پس از دو سال منتشر شده اند.