مرجع خبری رئال مادرید : مارکا گزارش داده است که رئال مادرید در تابستان پیش رو نه ادینسون کاوانی اروگوئه ای و نه هیچ مهاجم دیگری را نخواهد خرید.

در حقیقت مدیران رئال مادرید حس می کنند با توجه به بحران فعلی ناشی از کرونا نباید هیچ خریدی انجام شود چرا که وقتی دستمزد برخی بازیکنان به خاطر کرونا کم می شود منطقی نیست که باشگاه روی خرید بازیکن سرمایه گذاری کند آن هم در حالی که بخشی از دستمزد بازیکنان به خاطر کرونا کم شده است.

رئال مادرید برای نقل و انتقالات تابستانی نه کاوانی و نه هیچ بازیکن دیگری را نخواهد خرید. خوزه فلیکس دیاز خبرنگار نزدیک به فلورنتینو پرز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که مدیر رئال مادرید برنامه ای برای خرید ندارد و فصل قطعا با همین بازیکنان کنونی ادامه خواهد یافت و حتی اگر یوویچ، مایورال، ماریانو و … جدا شوند باز هم خبری از خرید نیست.