مرجع خبری رئال مادرید : رنه برادر سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید که به عنوان ایجنت فعالیت می کند رابطه بسیار خوبی با ادینسون کاوانی مهاجم اروگوئه ای دارد و می خواهد او را به رئال مادرید بیاورد.

رئال مادرید مشکل گلزنی دارد و رئال به هیچ کدام از مهاجمانش اعتماد ندارد اما کاوانی می تواند گزینه ای موقت تا خرید بازیکنان دیگری نظیر امباپه و هالند باشد. باید دید که آیا در یازده روز پایانی نقل و انتقالات تابستانی، کاوانی به رئال مادرید می آید یا نه.