مرجع خبری رئال مادرید : کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید به مشارکت در اخاذی از والبوئنا متهم شده است و باید بین 20 تا 22 اکتبر (اوایل آبان) در دادگاه حضور پیدا کند.

بنزما شش سال است که با این پرونده درگیر است و به همین خاطر است که از حضور در تیم ملی فرانسه محروم شده است. ماجرا از این قرار بود که گروهی از دوستان بنزما فیلمی مخفیانه از زندگی شخصی والبوئنا ضبط کردند و قصد اخاذی از وی را داشتند. بنزما به جای این که طرف هم تیمی اش والبوئنا را بگیرد و محکومان را به پلیس معرفی کند، قصد واسطه گری را داشت و از والبوئنا خواست که به مجرمان پول بدهد. همین اشتباه بنزما باعث شد تا خودش و زندگی اش را درگیر یک مشکل عجیب کند که به قیمت محرومیتش از تیم ملی فرانسه در سالهای اخیر تمام شد.

اگر بنزما در دادگاه اوایل اکتبر مجرم شناخته شود ممکن است که به پنج سال حبس محکوم شود.