مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید مجبور بود با غایبانی پرشمار به علت مصدومیت و با نیاز به سیستم چرخشی برای بازیکنان به علت تقویم بسیار پرفشار در بازیهای اخیر و در پیش بودن جامهای بزرگ به کولیسئوم برود. هماهنگی میان بازیکنان که به خاطر سالها کنار هم بودن ایجاد شده در مقابل ختافه دیده نشد و تیم نتوانست بازی خود را پیش ببرد و خطوط را به هم متصل کند. تیم بوردالاس بوی خون را حس کرد و با پرس از جلو و چرخش دقیق توپ موقعیت های مسلم گلزنی را ایجاد کردند و به دروازه کورتوا فشار آوردند. دروازه بان بلژیکی در فرم فوق العاده ای با توپگیری های نجات بخش خود در بازیهای اخیر قرار داشته است و نقشی کلیدی در گل نخورن تیمش داشت.

رئال مادرید به سختی می توانست انسجام خود را حفظ کند ، خط دفاعی فشار نمی اورد و با بقیه تیم حرکت نمی کرد. شاید این بابت نگرانی آنها بود چرا که خط دفاعی نمی خواست اختلاف میان پشتش و کورتوا خالی باشد و به همین خاطر تیم زیدان نمی توانست به جلو حرکت کند و در طول بازی موقعیت سازی کند. مهاجمان ارتباطشان قطع شده بود و با وجود آن که حرکاتی داشتند اما هرگز صاحب موقعیت های خوبی نشدند.

آلوارو بنیتو ویار