مرجع خبری رئال مادرید : باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای اعلام کرد که امیلیو بوتراگوئنو بناونته پدر امیلیو بوتراگوئنو اسطوره باشگاه و مدیر روابط عمومی کنونی تیم درگذشت. پدر بوتراگوئنو 96 سال سن داشت. او عضو شماره 75 رئال مادرید بود که از 18 سالگی عضو باشگاه بود و نشان 60 سال عضویت در باشگاه را دریافت کرده بود.

باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای درگذشت پدر بوتراگوئنو را تسلیت گفت.