مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید چهارشنبه شب در حالی به مصاف کادیز می رود که ماتئو لاهوز قضاوت بازی را به عهده خواهد داشت. لاهوز قرار بود هفته قبل ال کلاسیکو را سوت بزند که قبل از بازی مصدوم شد.

دی بورخوس بنگوئچا نیز سرپرست اتاق داور ویدیویی خواهد بود و از لاس روزاس کار داور ویدیویی را کنترل می کند.