مرجع خبری رئال مادرید : در فاصله دو روز تا بازی رئال مادرید و سویا، والورده، راموس و وینیسیوس با تیم تمرین نکردند و به سالن بدنسازی رفتند. باید دید که این سه فردا ریکاوری می کنند و به تمرین گروهی اضافه می شوند یا این که بازی مقابل سویا را از دست می دهند.

کارواخال، لوکاس و واران همچنان در تمرین حضور نداشتند. دو تای اول ادامه فصل را از دست داده اند و سومی در دو بازی بعدی حضور نخواهد داشت و شاید در دو بازی پایانی فصل بتواند برگردد.