مرجع خبری رئال مادرید : گلزنی رودریگو در مقابل گرانادا و بی دقتی وینیسیوس جونیور یک بحث تکراری و قدیمی را زنده کرد. آمار نشان می دهد که رودریگو خیلی بهتر از هموطنش در زدن ضربات آخر است.

رودریگو در دوران حضورش در رئال مادرید هر 48 دقیقه یک شوت زده، 40 درصد شوتهایش در چارچوب بودند و 40 درصد شوتهای در چارچوبش گل شدند. وینیسیوس در رئال هر 31 دقیقه یک شوت زده، 36 درصد شوتهایش در چارچوب بودند و فقط 20 درصد شوتهای به چارچوبش گل شده اند. آماری که نشان می دهد که شوتهای وینیسیوس بیشتر اما کم دقت تر هستند.