مرجع خبری رئال مادرید : به پایان سومین فصل وینیسیوس در رئال مادرید نزدیک می شویم و حقیقت این است که این بازیکن چند جرقه درخشان و ده ها بازی ناامیدکننده داشته است.

وینیسیوس در آنفیلد بهترین بازیش در رئال را داشت اما بعد از آن افت مشهودی داشته و اکثر حرکاتش بی دقت و بی کیفیت هستند. او پرتلاش اما ناموفق است و شاید زمانش برسد که مدیران رئال مادرید فکری به حال بازی کنند که قرار بود به ستاره آینده رئال و مدعی توپ طلا تبدیل شود.

وینی هنوز جوان است و جای زیادی برای پیشرفت دارد اما در این فصل بیش از حد توقعات بازی کرد. او در 47 تا از 50 بازی فصل رئال حضور داشته و در ده تا از یازده بازی اخیر فیکس بوده است. بازیکن برزیلی در این فصل 2607 دقیقه بازی کرده اما به خصوص در بازیهای اخیر عملکردش چنگی به دل نزده و باید خودش را تکان بدهد.