مرجع خبری رئال مادرید : اگر وینیسیوس مقابل ویارئال بازی کند (که با مصدومیت هازارد کاملا محتمل به نظر می رسد)، به رکورد حضور در 49 تا از 52 بازی فصل می رسد و با حضور در 94 درصد بازیهای فصل رکورد جالبی را ثبت خواهد کرد.

در حقیقت به استثنای کورتوا که در 51 تا از 52 بازی فصل حضور داشته، هیچ بازیکن دیگری بیش از وینیسیوس در بازیهای فصل رئال نقش نداشته است. وینی در این فصل برای اولین بار از رکورد 40 بازی در یک فصل عبور کرد و می تواند به آستانه 50 بازی هم برسد.

وینیسیوس در این فصل از صد بازی در رئال عبور کرد که فقط رائول، کاماچو و کاسیاس در سنی کمتر از او تعداد بازیهایشان در رئال را سه رقمی کرده بودند. به گفته مارکا، آینده وینیسیوس کاملا به رئال مرتبط است و هیچ خبری از جدایی او نخواهد بود.