مرجع خبری رئال مادرید : امروز را می توان روز جشن دشمنان موفقیت رئال مادرید دانست. خوزه فلیکس دیاز و جوزپ پدررول را باید سردسته های حامیان فلورنتینو پرز در رسانه ها دانست. دو خبرنگار اجیرشده توسط مدیر رئال مادرید که تنها هدفشان بزرگ کردن بیش از حد دستاوردهای مدیر رئال مادرید و خراب کردن دیگران است. برایشان فرقی ندارد که اسطوره های باشگاه را خراب می کنند یا هر کس دیگری.

حالا و در حالی که  هواداران رئال مادرید به خاطر جدایی راموس در بهت و شوک هستند، خوزه فلیکس دیاز در جدیدترین مقاله خود در مارکا، از رفتن راموس و زیدان ابراز خوشحالی کرده و آن را شروعی برای تغییر دانسته است!

در حقیقت به گفته وی، رئال مادرید به تغییر نیاز دارد و جدایی راموس و زیدان به معنی شروعی برای تغییر است تا به قول وی ، رختکن  تیم حس و حال تازه ای بگیرد و وعده پرز برای تغییر به تحقق بیانجامد.

دیاز مدعی است که رفتن زیدان به معنی شستن صورت تیمی است که نشانه هایی از خستگی را از خود بروز داده است و رفتن وی را نمادی از ایجاد “آرامش” برای تصمیم های آینده دانست!

در این گزارش توهین آمیز و عجیب، دیاز مدعی شده است که زیدان به خاطر رابطه خوبش با راموس در مورد بازیکنانی که در رختکن به کاپیتان صمیمی بوده اند، تبعیض قائل می شده و به آنها بیشتر از سایر بازیکنان بها می داده است و دلیل اصلی ناکامی رئال در فصل گذشته نیز پارتی بازی مربی فرانسوی بوده است! وی برای پایان این مقاله لجن آمیز خود نیز از همان جمله معروف استفاده کرده است:” باشگاه از هر چیزی بالاتر است.”

از طرفی دیگر جوزپ پدررول خبرنگار بارسایی و کارچاق کن رسانه ای فلورنتینو پرز نیز شب گذشته در برنامه مزخرف خود به راموس حمله کرد و مدعی شد که هواداران رئال مادرید تصمیم کاپیتان در مورد جدایی را درک نمی کنند. نمی دانیم که به یک بارسایی چه ربطی دارد که هواداران رئال مادرید چه حسی دارد و چرا او خودش را نخود هر آش می کند و در مورد هواداران رئال مادرید شکر اضافی تناول می کند!