مرجع خبری رئال مادرید : اس گزارش داده است که وکیل سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید با پی اس جی صحبت هایی داشته است. در حقیقت راموس با توجه به حضور پرشمار اسپانیایی زبان ها در پاریس از این گزینه استقبال کرده و به نظر می رسد که تیم فرانسوی از نظر مالی نیز او را راضی خواهد کرد.

به نظر می رسد که پی اس جی محتمل ترین گزینه برای راموس باشد. کاپیتان گفت که تا آخرین لحظه منتظر رئال بوده و به همین خاطر با هیچ باشگاهی صحبت نکرده اما وکیل و برادرش رنه مذاکره با باشگاه های مختلف را آغاز کرده که به گفته آس، پی اس جی می تواند یک گزینه جدی برای وی باشد.

راموس در کنفرانس مطبوعاتی در مورد آینده اش صحبت نکرد. او گفت که به هیچ وجه به بارسلونا نمی رود و البته فعلا به سویا فکر نمی کند و به همین خاطر به نظر می رسد که احتمال حضورش در پی اس جی یا یکی از غول های لیگ انگلیس بیشتر است.