مرجع خبری رئال مادرید : داوید آلابا و گرت بیل در روزهای اخیر عنوان بهترین بازیکن میدان را در یورو کسب کرده بودند و حالا مودریچ به سومین بازیکنی تبدیل شد که این عنوان را کسب می کند.

لوکیتا در تساوی جمهوری چک و کرواسی عنوان بهترین بازیکن میدان را کسب کرد. بازیکن کروات البته خطر حذف از یورو را حس می کند و بازی آنها مقابل اسکاتلند کلیدی است.