مرجع خبری رئال مادرید : لوکا یوویچ برای رئال مادرید یک مشکل جدی محسوب می شود. در حقیقت رئال مادرید در مسیر بازسازی ترکیبش نیازی به مهاجم صرب حس نمی کند به خصوص که یوویچ دو سال است که در سطح پایینی قرار دارد.

رئال دو سال پیش برای خرید یوویچ 60 میلیون یورو هزینه کرد اما با گذر زمان این بازیکن نتوانسته در سطح انتظارات ظاهر شود و با دوران اوجش فاصله زیادی دارد. یوویچ هنوز چهار سال دیگر با رئال قرارداد دارد و خیلی سخت است که بتوان مشتری مناسبی را پیدا کرد تا هزینه ای که برایش شده را جبران کند.

در حال حاضر یوویچ در ترانسفرمارکت فقط 20 میلیون یورو می ارزد و همین مسئله است که او را به یک سرگیجه تبدیل می کند.  البته آینتراخت در صورت جدایی آندره سیلوا شاید بخواهد یوویچ را به خدمت بگیرد..